Privacyverklaring De Verbouwingsarchitect

Onze gegevens:

De Verbouwingsarchitect
Rhedense Veerweg 64 Giesbeek
Nederland

+31 6 24465063

Lisetteschoenmaker@gmail.com

BTW nummer NL184585144B02
KvK nummer 53800354

Website:  https://www.deverbouwingsarchitect.com/

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Verbouwingsarchitect verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze (betaalde/gratis) diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Afhankelijk van jouw relatie met ons verwerken we verschillende gegevens.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser, apparaat type, IP-adres en locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer of andere betaalgegevens (alleen bij een betaalde dienst)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of tijdens onze dienstverlening

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via lisetteschoenmaker@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

In sommige gevallen is het voor onze diensten noodzakelijk om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verwerken. Dit zal altijd gaan om informatie die jij ons vrijwillig verstrekt in het kader van een verbouwing. Deze informatie wordt uitsluitend verwerkt met als doel de overeenkomst die wij met jou hebben zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. De informatie wordt niet aan derden doorgegeven anders dan hieronder vermeldt. Je hebt het recht om deze informatie te laten verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via lisetteschoenmaker@gmail.com.

Waarom er persoonsgegevens worden verwerkt

 • Als wij persoonsgegevens van jou verwerken, dan heeft dat natuurlijk een reden. Wij verwerken jouw gegevens op basis van één van de onderstaande wettelijke gronden:
 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening;
 • Wij hebben toestemming van jou gekregen om ze te verwerken;
 • Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van jouw gegevens;
 • Jij hebt de persoonsgegevens aan ons bekend gemaakt zonder dat je daartoe verplicht was;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Voor welke doeleinden er persoonsgegevens worden verzameld

 

De Verbouwingsarchitect verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van commerciële en/of informatieve mailings (zoals de nieuwsbrief)
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om onze diensten te kunnen leveren en uitvoeren
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • De Verbouwingsarchitect verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Nieuwsbrief

Als jij je abonneert op de nieuwsbrief geef je ons toestemming om jouw e-mailadres te gebruiken om de nieuwsbrief naar je te verzenden. Om er echt zeker van te zijn dat je je wilde inschrijven voor de nieuwsbrief, vragen we je na inschrijving even te bevestigen dat je je inschrijft. Je kunt je overigens op elk gewenst moment uitschrijven van de nieuwsbrief via de link onderaan elke email.

Openbaarmaking persoonsgegevens

Het kan zijn dat jouw persoonsgegevens op onze website worden gepubliceerd, bijvoorbeeld wanneer je een review schrijft. Het gaat dan om je naam en eventueel bedrijfsnaam. Deze informatie kan worden opgenomen in zoekmachineresultaten.

Als wij je persoonsgegevens openbaar maken op onze website zullen wij dit altijd met jouw toestemming doen. Jij hebt bovendien altijd het recht deze informatie te laten verwijderen of te laten anonimiseren.

Reacties op blogberichten

Wanneer je een reactie achterlaat op een blogbericht ben je verplicht je naam en e-mailadres in te vullen. Bij je naam mag je gerust een pseudoniem gebruiken om je privacy te waarborgen.

Je e-mailadres en je IP-adres worden verzameld om spam tegen te gaan, maar ook om de reacties te modereren. Hier hebben wij een gerechtvaardigd belang bij. Immers, het verzamelen van je IP-adres heeft geen grote gevolgen voor jouw privacy, aangezien we er niets anders mee doen dan spam tegen te gaan, terwijl wij er een groot belang bij hebben onze website spamvrij te houden.

Je reactie kan worden meegenomen in zoekmachineresultaten. Je kunt altijd zelf je reactie weer verwijderen of ons verzoeken om dat te doen door contact met ons op te nemen via lisetteschoenmaker@gmail.com.

Social media

Op onze website staan social media knoppen. Door gebruik te maken van deze social media deel je mogelijk jouw gegevens met het betreffende sociale medium en worden er mogelijk cookies door deze partij geplaatst in je browser. Als je wilt weten wat deze derde partijen met jouw gegevens doen, dan is het raadzaam hun privacy beleid door te nemen. Dat is meestal te vinden op hun eigen website. Sommige van deze partijen slaan deze gegevens op in de Verenigde Staten.

Youtube

Soms plaatsen we een YouTube filmpje op onze website, bijvoorbeeld ter illustratie van een blog. Wanneer wij dat doen hebben wij de privacymodus ingeschakeld via YouTube. Dat betekent dat YouTube geen persoonsgegevens van jou registreert, tenzij jij de video afspeelt.

Delen met derden

De Verbouwingsarchitect deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Verbouwingsarchitect blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Deze derden zijn:

 • Onze boekhouder en belastingadviseur om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 • SoHosted, de hostingprovider, die onze website op zijn server heeft staan;
 • GoogleAnalytics om inzage te krijgen in de statistieken over het gebruik van onze website;
 • Autorespond dat we gebruiken om de nieuwsbrief te verzenden;
 • Gmail indien je een mail stuurt;
 • Dropbox en iCloud voor het bewaren van onze documenten;
 • Freelance coaches of docenten die onze diensten uitvoeren;
 • WebinarJam voor het uitvoeren van webinars;
 • Social media platformen voor onze marketing (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn);
 • YouTube voor marketing en ter ondersteuning van onze dienstverlening;

 

Geautomatiseerde besluitvorming

De Verbouwingsarchitect neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Verbouwingsarchitect) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Verbouwingsarchitect bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Aanvraag van (gratis) diensten via de website (zoals de nieuwsbrief of video serie) -> gegevens worden binnen 2 weken verwijderd wanneer je je afmeldt van onze mailings.
 • Aanvraag van offerte, intakegesprek of persoonlijke informatie aanvraag -> gegevens worden 2 jaar verwijderd als je geen klant bij ons bent geworden. Mocht je toch nog gebruik willen maken van onze diensten dan moet je opnieuw een intake doen.
 • Klanten -> factuurgegevens worden 7 jaar bewaard (wettelijke bewaartermijn), de overige gegevens worden 2 jaar na het laatste contact verwijderd.

Cookies

De Verbouwingsarchitect gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De Verbouwingsarchitect gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Cookies die wij gebruiken:

Google Analytics

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Verbouwingsarchitect en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar lisetteschoenmaker@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

De Verbouwingsarchitect wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Verbouwingsarchitect neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via lisetteschoenmaker@gmail.com

Wijzigingen

Wij hebben het recht deze privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen en adviseren je daarom de privacyverklaring af en toe te raadplegen om te zien of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Bij grote wijzigingen zullen we je informeren via onze website.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018.